CS Factoring

CS Factoring: meer werkkapitaal voor uw bedrijf
Verkoop uw facturen aan CS Factoring en verbeter uw liquiditeitspositie. Factoring voor MKB, ZZP en freelancers.

Hoe werkt factoring?

Factoring is het financieren van facturen. Deze moderne manier van financieren kent verschillende vormen, maar blijft in de basis hetzelfde. U als ondernemer draagt uw facturatie over aan een gespecialiseerd bedrijf. In ruil voor een vergoeding aan dit bedrijf ontvangt de ondernemer direct het uitstaande bedrag. De factormaatschappij neemt het debiteurenbeheer over en u hoeft niet te wachten op onbetaalde facturen.

Stap 1:
Wanneer u een factuur verzendt aan uw klant, stuurt u deze tegelijkertijd elektronisch naar CS Factoring.

Stap 2:
Binnen 24 uur maken wij het factuurbedrag aan u over, minus aftrek van het factorloon.

Stap 3:
Wij nemen het beheer van uw debiteuren over. Bij overschrijding van de betalingstermijn nemen wij contact op met uw debiteur. Mochten tijdens dit debiteurenbeheer problemen, onduidelijkheden of betwistingen met betrekking tot de vorderingen naar voren komen, dan koppelen wij dit aan u terug. U kunt met deze informatie actie ondernemen. Het debiteurenbeheer wordt schriftelijk en telefonisch uitgevoerd. Hierbij nemen wij een zakelijke en professionele houding aan waarbij wij de zakelijke relatie met uw klant niet uit het oog verliezen.

Stap 4:
De debiteur betaalt de factuur rechtstreeks aan CS Factoring. U kunt te allen tijde eenvoudig de status van uw factuur online inzien.