Afbeelding

Greenheat

Uw bedrijf?

Beter voor het milieu

Stoken kan anders! Onze Enviro-Log© haardblokken zijn uniek en branden schoner dan haardhout en paraffine open haardblokken!

‘Stof’ tot nadenken. Ze produceren:

  • 86% minder creosoot uitstoot,
  • 80% minder koolmonoxide uitstoot,
  • tot wel 80% minder lucht verontreinigende (fijn-)stoffen, en
  • tot wel 33% minder emissies(broeikasgassen) dan houtvuur!

Goed voor u, uw omwonenden én het milieu. Voor een beter samen leven.

Greanheat